PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2019-11-20 •

Winter Star Horse Auction

 Informujemy, że w dniu 7.12.2019 na TWK Służewiec odbędzie się " Winter Star Horse Auction " - aukcja organizowana przez Polski Klub Wyścigów Koni. Wśród 58 koni zgłoszonych na listę sprzedażową, znalazło się aż czterdzieści koni arabskich czystej krwi, oraz 18 koni pełnej krwi angielskiej, wystawionych zarówno przez właścicieli prywatnych, jak i stadniny państwowe.
Zachęcamy wszystkich miłośników koni pokazowych i wyścigowych do udziału w imprezie, a organizatorom, kupującym i sprzedającym życzymy powodzenia oraz udanych transakcji.

W związku z toczącą się dyskusją na różnych portalach oraz w mediach społecznościowych, a także wobec oczekiwań wielu członków PZHKA, Zarząd Związku czuje się zobowiązany do wyrażenia swojej opinii w sprawie Winter Star Horse Auction.
  1. Zarząd, jak i członkowie PZHKA powinni wspierać każdą inicjatywę sprzedaży, a w tym przypadku Aukcję, która ma się odbyć, o ile posiada ona przejrzyste i jawne zasady. Według naszej wstępnej wiedzy, takie zasady zostały przyjęte przez Organizatora, choć nie znana nam jest treść obowiązującej Umowy. Kilku naszych członków zgłosiło swoje konie, a Zarząd nie otrzymywał informacji, jakoby członkowie napotykali jakiekolwiek przeszkody w związku z kwalifikacją konia do sprzedaży, co więcej uważamy, że koszt uczestnictwa w Aukcji , jedynie 5 %  prowizji od sprzedaży, jest bardzo atrakcyjny.
  2. Zarząd nie może w żaden sposób kwestionować, ingerować, oraz wpływać na decyzję właścicieli, odnośnie sprzedaży i dzierżawy koni będących ich własnością. Zgodnie z zapisami statutowymi, Związek jako podmiot doradczy czy ekspercki, może jedynie doradzać, o ile jest taka wola ze strony właściciela.
  3. W związku z wieloma kontrowersjami związanymi z dzierżawą koni w przeszłości, Zarząd zwraca się z apelem do Prezesów stadnin państwowych, oraz Organów ich nadzorujących - KOWR i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Organizatora aukcji, o należyte zabezpieczenie interesów polskiej hodowli. Jeżeli dzierżawa klaczy ma się wiązać z pobieraniem zarodków, powinno się wskazać na ograniczenie kontraktowe, zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, czyli tylko do jednego zarodka w danym roku. Jest to zgodne z Programem hodowlanym Polskiej KSIĘGI STADNEJ KONI RASY ARABSKIEJ CZYSTEJ KRWI  i z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1012. Z tego też względu, Zarząd Związku zwraca się z prośbą do Organizatora aukcji, o podanie do publicznej wiadomości, jakie są założenia, co do planowanych umów dzierżawy klaczy.

>>> link