PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA

PZHKA – najważniejsze informacje

Związek został założony 4 stycznia 1997 roku przez hodowców z państwowych stadnin w Janowie, Michałowie, Kurozwękach i Białce oraz prywatnych hodowców koni arabskich. Za siedzibę obrano Stadninę Koni Janów Podlaski.

W celu realizacji swej misji PZHKA:

 • udostępnia informacje o stanówce najlepszymi ogierami z najcenniejszych polskich linii;
 • prowadzi doradztwo i konsultacje w zakresie hodowli, dokumentacji hodowlanej i weterynarii, oferując pomoc wybitnych polskich specjalistów;
 • organizuje seminaria, kursy i szkolenia.

PZHKA jest największym związkiem skupiającym amatorów/sympatyków i hodowców koni arabskich w Polsce. Stan z 25 marca 2023 roku to:

 • 76 członków zwyczajnych
 • 3 członków wspierających (państwowe stadniny w Janowie Podlaskim, Michałowie i w Białce)

Dane rejestracyjne

PZHKA jest zarejestrowanym stowarzyszeniem w KRS pod nr 0000090276.
REGON 030184100.
NIP 537-19-53-524

Statut

Do pobrania Statut PZHKA:

Zjazdy

Co roku wiosną odbywa się walny zjazd związku. W 2023 roku odbył się w dniach 25 - 26 marca.

Władze

Obecne władze związku zostały wyłonione podczas XXVII Walnego Zebrania Członków PZHKA w dniu 25 marca 2023 r.:

 • Prezes – Mateusz Leniewicz - Jaworski
 • Wiceprezes - Marek Błaszkiewicz
 • Tomasz Tarczyński
 • Paweł Lis
 • Magdalena Helak-Kulczyńska

Komisja rewizyjna:

 • Przewodniczący - Witold Piotrowski
 • Monika Szpura
 • Ewa Poszepczyńska

Sąd koleżeński:

 • Przewodniczący - Krystyna Chmiel
 • Danuta Jaskółka - Grylewicz
 • Longin Błachut
 

Na mocy jednogłośnie przyjętej uchwały XV Walnego Zjazdu PZHKA w roku 2011 Prezesem Honorowym PZHKA była Izabella Pawelec-Zawadzka. Pani Prezes zmarła w marcu 2015 roku.

Pierwszym Prezesem Honorowym PZHKA był Andrzej Krzyształowicz - emerytowany dyrektor Stadniny Koni Janów Podlaski, który piastował tę funkcje do śmierci 19 września 1998 roku. Podczas III Zjazdu w 1999 roku związek powierzył funkcję Prezesa Honorowego panu Ignacemu Jaworowskiemu, emerytowanemu dyrektorowi Stadniny Koni Michałów. Od śmierci dyrektora Jaworowskiego 18 września 2004 roku do Walnego Zjazdu w 2011 roku PZHKA pozostawało bez Prezesa Honorowego.

Warunki członkostwa

Aby przystąpić do PZHKA, należy uzyskać rekomendację trzech członków zwyczajnych, wypełnić deklarację członkowską i wysłać ją na adres siedziby związku. Tak zgłoszona kandydatura zostanie rozpatrzona przez Zarząd PZHKA.

Konto bankowe związku:

 • Nazwa banku SWIFT i numer konta/IBAN:
  Bank Spółdzielczy, Biała Podlaska
 • SWIFT: POLUPLPR
 • IBAN PL93 8025 0007 0026 2525 2000 0010
 • odbiorca:
  Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
  Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
  21-505 Janów Podlaski

Wysokość opłat:

 • wpisowe: 750 zł
 • składka roczna od 01.01.2018: 250 zł

Członek PZHKA może nabyć znaczek związku.