PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA
All-Polish 2024 PL/EN

Dokonania

 

Dokonania PZHKA w 2018 r.

 

 • Uchwalenie i rejestracja Nowego Statutu;
 •  Przygotowanie i wydanie jubileuszowej „Publikacji z okazji 20-lecia PZHKA”;
 • Rabaty dla członków przy zgłoszeniach koni i wstępie do loży VIP na pokazach krajowych;
 • Oferta specjalna na stanówki dla członków PZHKA;
 • Nadanie arabskiemu Oaks (Nagrody Gazelli, Mlechy i Sahary) tytułu Memoriału Izabelli Pawelec-Zawadzkiej i Patrycji Lindsay – TWK Służewiec;
 • Uzyskanie członkostwa w Heritage Arabian Racing Club (HARC), Abu Dhabi, ZEA,
 • Patronaty: Młodzieżowego Pokazu w Białce, Aukcji w Radomiu, Pokazu Narodowego, Pokazu w Al Khalediah – kat.A, Pokazu w Krakowie;
 • Ustanowienie statuetek PZHKA dla zwycięzców pokazów;
 • Ufundowanie pucharów i obsługi medycznej na Mistrzostwach Polski i zawodach Międzynarodowych w Sportowych Rajdach Konnych w Dolinie Gawora;
 • Ufundowanie nagród honorowych dla najlepszego młodego konia czystej krwi arabskiej na MPMK w Krakowie-Dąbrówce;
 • Ufundowanie nagród honorowych dla zwycięzcy gonitwy o Nagrodę PZHKA – TWK Służewiec;
 • Wydanie katalogu stadnin członków Związku, zaprezentowanego m.in. podczas Targów w Pekinie – uczestnictwo w Targach w Pekinie, Chiny;
 • Uczestnictwo w 2-gim Międzynarodowym Szczycie Przemysłu Końskiego (Hangzou, Chiny) i prezentacja „Purebred Arabian Horses in Poland: Breeding History, Type of Usage And Market Today”;
 • Przyznanie tytułu "Hodowca Roku 2018" w kategorii "Pokazy" Stadninie Zalia Arabians za osiągnięcia klaczki EXCALIBRIA oraz Falborek Arabians za osiągnięcia klaczki ERALDA;  
 •  Przyznanie tytułu "Hodowca Roku 2018" w kategorii "Rajdy" Albinowi Nicponiowi za osiągnięcia konia EL MAHDI;
 • Przyznanie wyróżnienia  w kategorii "Wyścigi" Zbigniewowi Górskiemu za osiągnięcia klaczy ARWA i ogiera DRAGON.

   

Dokonania PZHKA w 2017 r.

 

 •  Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji;
 • Omówienie zmian w Nowym Statucie oraz głosowanie w sprawie przyjęcia Nowego Statutu;
 • Rabaty dla członków przy zgłoszeniach koni i wstępie do loży VIP na pokazach w Białce i Narodowym;
 • Przyznanie nagród pieniężnych za tytuł „Best in Show” na Młodzieżowym Pokazie w Białce oraz Pokazie Narodowym w Janowie Podlaskim;
 • Ufundowanie pucharów i obsługi medycznej na Mistrzostwach Polski i Międzynarodowych Zawodach w Sportowych Rajdach Konnych w Dolinie Gawora;
 • Ufundowanie nagród honowowych dla zwycięzcy wyścigu o Nagrodę PZHKA – TWK Służewiec,
 •  „Dylematy sędziego pokazów koni czystej krwi arabskiej” – dyskusja poprowadzona przez Łukasza Goździalskiego;
 • Polski Program Hodowlany Koni Arabskich – dyskusja poprzedzona wstępem prof. dr hab. Krystyny Chmiel;
 • Przyznanie tytułu "Hodowca Roku 2017" w kategorii "Pokazy" Małgorzacie i Józefowi Pietrzakom za osiągnięcia ogierka EL SHAAD;
 •  Przyznanie Tytułu "Hodowca Roku 2017" w kategorii "Wyścigi" Zbigniewowi Górskiemu.

 

Dokonania PZHKA w 2016 r.

 

 • Współtworzenie i objęcie patronatem Krakowskiego Festiwalu Koni Arabskich (kat. C-Nat. ECAHO). Podczas czempionatu w Krakowie po raz pierwszy w Polsce zostały rozegrane nowe klasy: klasa źrebiąt oraz amatorów prezenterów, które cieszyły się dużą frekwencją i spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem wystawców;
 • Patronat i ufundowanie nagrody na Międzynarodowym Pokazie Koni Arabskich w Bukszy;
 • Ufundowanie nagród honorowych dla zwycięzcy gonitwy o Nagrodę PZHKA na Torze Wyścigów Konnych Służewiec;
 • Ufundowanie obsługi medycznej podczas Mistrzostw Polski i Zawodów Międzynarodowych w Sportowych Rajdach Konnych w Dolinie Gawora;
 • Organizacja kursu sędziowskiego dla przyszłych sędziów pokazowych (kategoria sędzia krajowy ECAHO);
 • Przyznanie tytułu Hodowcy Roku 2016 w kategorii „Pokazy” SK Chrcynno-Pałac za osiągnięcia klaczy PSYCHE VICTORIA;
 • Przyznanie tytułu Hodowcy Roku 2016 w kategorii „Wyścigi” Januszowi Ryżkowskiemu za osiągnięcia ogiera MOGADIUSZ.

 

Dokonania PZHKA i Wydarzenia w 2015 r.

 

W roku 2015 z ogromnym żalem pożegnaliśmy Panią Izabellę Pawelec-Zawadzką, współzałożycielkę, wieloletnią Prezes i wreszcie honorowego członka PZHKA, która zmarła po długiej chorobie. Śmierć Pani Zawadzkiej była ciosem przede wszystkim dla najbliższej rodziny, przyjaciół i znajomych ale również dla całej społeczności zgromadzonej wokół koni arabskich, tak w kraju jak i zagranicą. Wraz z Jej osobą pożegnaliśmy niespotykaną klasę, kulturę osobistą, wiedzę i życzliwość, skupienie na sprawie a nie na ludzkich słabościach i ambicjach.

Świat po Jej śmierci nigdy już nie będzie taki sam.

Zakres spraw, którymi w ciągu minionego roku zajmował się Związek jest wyjątkowo szeroki.

PZHKA współtworzył i objął patronatem kalendarz krajowych pokazów i imprez sportowych, dedykowanych koniom arabskich, na który składały się:

- Młodzieżowy Wiosenny Pokaz w Białce,

- Narodowy Czempionat w Janowie Podlaskim,

- Sportowe Mistrzostwa Polski, które po raz pierwszy zorganizowane zostały w Stadninie Koni Michałów,

- Sportowe Mistrzostwa Europy dla Koni Arabskich – w Janowie Podlaskim.

- Związek udzielił patronatu i ufundował nagrodę podczas Międzynarodowego Pokazu Koni Arabskich w Bukszy,

- Związek ufundował nagrodę w gonitwie PZHKA na Służewcu.

Oceniając zarówno przygotowanie jak i przeprowadzenie imprez o charakterze sportowo-hodowlanym, do których zaliczamy czempionaty, a także imprez o charakterze handlowo-komercyjnym, do których zaliczamy Aukcję Pride of Poland, rok 2015 należy uznać za wybitny.

Po raz kolejny Polska hodowla udowodniła, swoją wiodącą rolę na świecie. Na aukcji Pride of Poland padły rekordowe ceny sprzedaży.

Z pewnością ogromny wpływ na ceny osiągane przez polskie konie mają wyniki osiągane przez nie na pokazach. Doskonałe pozycje na Czempionacie Europy, Pucharze Narodów w Aachen czy Czempionacie Świata, budowały i budują MARKĘ, przez duże „M”.

W tworzeniu tej marki brały udział konie ze Stadnin ANR oraz konie ze Stadnin Prywatnych.

1)     W roku 2015 udało się zrealizować dyskutowany od długiego czasu pomysł – własnej, nowej strony internetowej PZHKA.

Nowa strona, ma dwie wersje językowe: polską i angielską i spotkała się z dobrym odbiorem. Jej strona graficzna, przejrzystość i jasność zamieszczanych komunikatów znalazły uznanie w oczach odwiedzających stronę.

Jej ostateczna wersja, jak też treści na niej zamieszczane zależą od wszystkich Państwa – czyli od Członków Związku. I wszelkie zmiany są w dalszym ciągu możliwe.    

2)      Dzięki PZHKA przeprowadzony został projekt gonitw „eksterierowych”, czyli przeznaczonych dla koni których pochodzenie, linie z których się wywodzą niosą urodę.

Stworzenie koniom o dużej urodzie i w pożądanym typie warunków do przejścia próby dzielności w znormalizowanych, porównywalnych  warunkach rywalizacji.

Dla hodowców koni czystej krwi arabskiej gonitwy „eksterierowe” mają szczególne znaczenie, stanowią bowiem ważny element w realizowaniu założeń programu hodowlanego rasy jak również umożliwiają pielęgnowanie typu polskiego araba, w wyścigowej próbie dzielności.

W interpretacji przedstawionej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PZHKA opisał gonitwy „eksterierowe” jako:

            Gonitwy międzynarodowe, dla koni czystej krwi arabskiej, które spełniają  poniższe             warunki:

      - Przodkowie konia  w linii męskiej odnosili sukcesy pokazowe tzn.:

a)    co najmniej dwóch z trzech przodków w linii męskiej – ojciec, dziadek lub pradziadek – brało udział w pokazach „w ręku” rozgrywanych zgodnie z zasadami ECAHO i co najmniej jeden z nich zdobył tytuł czempiona, wiceczempiona lub brązowy medal, ewentualnie

b)    co najmniej jeden z w/w przodków zdobył tożsamy tytuł na pokazie ECAHO kategorii Title, ewentualnie

c)    co najmniej jeden z w/w przodków zdobył co najmniej tytuł narodowego czempiona w kategorii „w ręku” kraju, który nie jest członkiem ECAHO.

Związek był aktywnie reprezentowany w Radzie PKWK.

3)     PZHKA pojęło decyzję o ogłoszeniu konkursu na zaprojektowanie nagród (statuetek, pucharów), które stanowiłyby nagrody na czempionatach w Janowie Podlaskim i w Białce. Byłaby to stała nagroda, charakterystyczna dla każdego pokazu, nieodmiennie kojarząca się z miejscem i wydarzeniem.

W związku z powyższym ogłoszono postępowanie polegające na zbieraniu ofert na stworzenie projektu statuetek/nagród, które staną się w przyszłości obowiązującym trofeum na pokazach w Białce i w Janowie Podlaskim.

Oferty były składane w terminie do 30 stycznia 2016, w dowolnej formie pisemnej, na adres Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich.  

Zarząd Związku, po obejrzeniu nadesłanych propozycji stwierdził, że projektami najbardziej zbliżonym do klimatu imprezy oraz oddającymi charakterystyczne cechy każdego pokazu jak też tematykę, której dotyczą, są projekty Pani Justyny Jaszczewskiej.

Zarząd zdecydował, że po przeprowadzeniu dodatkowych rozmów dotyczących wykonania odlewów i ich cen oraz uzupełnieniu projektu o drobne elementy, wybierze projekty Pani Justyny Jaszczewskiej.

4)     Członkowie PZHKA pełnili funkcje we władzach ECAHO – Anna Stojanowska – Wiceprezydent, Marek Trela – Skarbnik,

W obradach poszczególnych Komisji oraz Walnym Zgromadzeniu brali udział Panowie Krzysztof Poszepczyński i Tomasz Tarczyński.

5)     Podjęto prace nad nowym kształtem deklaracji członkowskich. W związku z opiniami członków, wyartykułowanymi podczas poprzedniego Walnego Zjazdu, aby dostosować status członków do zapisów Statutu PZHKA i wyraźnie oddzielić członków zwyczajnych i wspierających, opracowano nowe wzory deklaracji.

6)     Finansowy rok 2015 PZHKA zamknął, na niewielkim ale dodatnim wyniku finansowym.

7)      Sytuacja finansowa Związku jest stabilna, zależy ona od systematyczności wpłacania Składek członkowskich, ponieważ stanowią one główny przychód Związku.

 

Mając na względzie założenia, które były celem grupy założycielskiej PZHKA, grupy w której znalazły się wielkie, niestety nie żyjące już dzisiaj autorytety, w roku 2015 PZHKA  pielęgnowało idee zasypywania i niwelowania linii podziałów, dialogu i wspólnego działania na rzecz budowania czegoś trwałego i konstruktywnego, jako jedna z nielicznych tego typu organizacji społecznych.


PZHKA w roku 2014

- PZHKA współtworzył i objął patronatem kalendarz krajowych pokazów koni arabskich, tak jak w latach poprzednich, a także Sportowe Mistrzostwa Europy ECAHO w Janowie Podlaskim oraz ufundował nagrodę w gonitwie PZHKA,
- członkowie PZHKA jako aktywni hodowcy wyjeżdżali często na pokazy zagraniczne, co wpłynęło na promocję polskich koni arabskich oraz na dobrą ich sprzedaż zarówno na aukcji głównej, letniej, jak i bezpośrednio ze stajni/stadniny,
- grupie ds. wyścigów udało się utrzymać zasady udziału koni arabskich, długości dystansów i czystości krwi polskiej; wydaje się słuszne utrzymanie zasady pierwszeństwa dla koni urodzonych w Polsce i zarejestrowanych w PASB; takie działania ograniczają udział w wyścigach koni rosyjskich i niemieckich, a jednocześnie motywują hodowców do krycia polskich klaczy ogierami wyścigowymi; zaproponowano również organizację gonitw dla klaczy pokazowych i odrębnie dla koni z krwią francuską; są to propozycje do planu gonitw dla Totalizatora Sportowego i zatwierdzenia przez PKWK.

Przez ostatnie 4 lata PZHKA udało się załatwić kilka ważnych spraw:

 • mistrzostwa, chociaż liczba uczestników wciąż jest jeszcze mała;
 • wyścigi;
 • pokazy, jest ich coraz więcej i to w grupie B, co pozwala na kwalifikację koni do pokazów klasy A oraz tytularnych.


PZHKA w roku 2013

- fundowało nagrody jak w latach ubiegłych i sponsorowało udział karetki ratunkowej na Mistrzostwach Polski Koni Arabskich w Janowie Podlaskim;
- czynnie działała grupa ds. wyścigów na czele z p. A.Wójtowiczem na rzecz organizacji gonitw dla koni arabskich, w tym gonitw zamkniętych,
- p. K. Poszepczyński, jako reprezentant PZHKA wziął czynny udział w pracach ECAHO,
- p. J. Białobok uczestniczył w procesie p.Waliszewskiego, którego sądzono za brak opieki nad końmi,
- p. Ł. Goździalski przedłożył w ECAHO program Arabian Horse Universe, który w przyszłości może ułatwić rejestrację koni pokazowych, punktację i wyniki; program jest obecnie testowany;
- Zarząd prowadził dyskusję dotyczącą poprawy warunków Wiosennego Pokazu w Białce.

PZHKA w roku 2012

- fundowało nagrody jak w latach ubiegłych i sponsorowało udział karetki ratunkowej na Mistrzostwach Polski Koni Arabskich w Janowie Podlaskim;
- przy Zarządzie utworzono 2 grupy robocze: I – ds. sportu, pod przewodnictwem p. Alicji Poszepczyńskiej, która opracowała regulamin zawodów i rajdów i przyczyniła się do tego, że w roku 2014 w Polsce w Janowie Podlaskim zostaną zorganizowane Mistrzostwa Europy Koni Arabskich, oraz II – ds. wyścigów pod przewodnictwem p. Andrzeja Wójtowicza, której udało się zamknąć większość gonitw dla obcych koni, w tym rosyjskich, udało się przyczynić do zwiększenia puli nagród o ponad 100% oraz zaprojektowane zostały 4 gonitwy długodystansowe na 3600m, 4000m, 6000m i 8200m z osobną pulą nagród;
- objął patronatem organizowanego przez Klub Polo Buksza – III Pokazu Koni Czystej Krwi Arabskiej „Arabia – Polska” i ufundował nagrodę dla najlepszego konia pokazu.

PZHKA w roku 2011

- wspierał Wiosenny Pokaz Koni Arabskich w Białce, II Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich, Czempionat Narodowy Koni Arabskich w Janowie Podlaskim, Jesienny Pokaz Koni Arabskich w Janowie Podlaskim, mityng wyścigowy „Croatian Polish Friendship” w Chorwacji, Arabski Dzień Wyścigowy na Służewcu, Mistrzostwach Polski Amazonek w Janowie Podlaskim poprzez ufundowanie nagród specjalnych PZHKA oraz
dofinansował organizację Sportowych Mistrzostw Polski i Jesiennych Zawodów Sportowych Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. - brał czynny udział w ustaleniach z Polskim Klubem Wyścigów Konnych w sprawie ograniczenia 11 gonitw poza grupowych oraz podwyższenia kwot nagród w gonitwach koni arabskich;
- zajmował się również sprawą wprowadzenia i opracowania warunków dla przenoszenia zarodków w rasie koni czystej krwi arabskiej w Polsce, co zaowocowało wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2011 do Regulaminu PASB Załącznika nr.3 dot. wymagań księgi stadnej w sprawie przenoszenia zarodków, zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- zajmował się działalnością promocyjną poprzez: wspieranie kwartalnika poświęconego koniom arabskim ARABY, bezpośrednimi kontaktami z hodowcami i związkami zagranicznymi na kongresach i posiedzeniach WAHO i ECAHO oraz na pokazach międzynarodowych aktywną współpracą z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawach dotyczących organizacji hodowli i pokazów; z Ministerstwem Rolnictwa w kwestiach ustawodawstwa dot. hodowli i wyścigów; z Polskim Klubem Wyścigów Konnych i Redakcją PASB w zakresie wynikającym z ustawy i rozporządzenia o wyścigach konnych, prowadzeniu ksiąg stadnych i reprezentacji w organizacjach międzynarodowych WAHO i ECAHO;
- ponadto członkowie Zarządu i PZHKA uczestniczyli w organizacji pokazów i czempionatów, opracowywaniu warunków i katalogów pokazów, obsłudze spraw organizacyjno-technicznych, opiece nad sędziami, prowadzeniu pokazów, rejestracji wyników i sprawozdawczości do ECAHO.